Om trådløs internet og telefoni, mobilmaster og mobiltelefoner

Om straaling.dk

straaling.dk drives af Rådet for Større Strålingssikkerhed, for at øge strålingssikkerheden i Danmark, og udbrede kendskabet til konsekvenserne af elektromagnetisk stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner(DECT) og internet(Wi-Fi) og lignende.