Om trådløs internet og telefoni, mobilmaster og mobiltelefoner

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

ICNIRP(International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) fremsatte i 1998 anbefalinger til en grænseværdi for elektromagnetisk stråling, som i dag er den gældende grænseværdi.

Kommentar af Lektor, cand.scient. Sianette Kwee under høring i Folketinget d. 10 marts 2004 -- Sundhedsrisici ved mobiltelefoni (PDF):

"Den nuværende sikkerhedsgrænse er baseret på forældede principper og alt for højt. Den blev udviklet af ingeniører og fysikere udfra beregningerne på teoretiske modeller og ikke på levende mennesker. Ingeniørens sikkerhedsgrænse: Modellen er en pose med vand, sukker, salt, mm. Man beregner hvor meget stråling der skal til for at varme denne suppe 1 grad op. Her sætter man grænsen, og for en sikkerheds skyld sætter man grænseværdien 10 gange lavere.

Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe - modellen er død - mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn.

Ingeniører og fysikere kender meget til elektronik og elektromagnetisme, men ikke til biologi. Biologens sikkerhedsgrænse: Biologer laver forsøg på levende dyr og mennesker, hvor hjernebølgerne fungerer. Tabel 2 (Se link herunder) foreslår hvor, ifølge Forsigtighedsprincippet, sikkerhedsgrænsen burde ligge: nemlig der hvor der sker biologiske ændringer, dvs. mange tusinde gange under ingeniørens grænseværdi."


Effekten i en almindelig mikrobølgeovn er omkring 900 Watt sammenlignet med 0,25 Watt fra en mobiltelefon. Opvarmningen fra en mobiltelefon er derfor ret begrænset, men det er som sagt heller ikke pga. termiske effekter skadevirkningerne opstår.

Som det kan ses på skemaet herunder svinger grænseværdierne for mikrobølgestråling en del. Italien, Rusland, Kina, Schweiz og Belgien har f.eks. sat deres grænseværdier 100 gange lavere end anbefalingerne fra ICNIRP. Grænseværdier er som sagt fastlagt for at sikre mod termiske effekter, altså opvarmning, men tager ikke højde for biologiske skadevirkninger i levende væsener som mennesker, dyr og planter.

Der er i den videnskabelige litteratur robuste resultater, som påviser biologiske effekter: Disse forskningseksempler er alle foretaget ved strålingsniveauer langt under ICNIRPs grænseværdier, og er altså derfor fremkaldt af ikke-termiske effekter, lige som majoriteten af al forskning på området.

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

Signalstyrke
µW*/m2


ICNIRP (1998), WHO 9.000.000
Danmark, UK, SE, DE, NO, E, SF, F, etc. 9.000.000
Belgien (ex. Vallonien) 1.115.000
Italien (alle frekvenser samlet) 100.000
Rusland, Kina 100.000
Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg 95.000
Belgien, Vallonien 24.000
Wien 10.000
Italien (enkelt frekvens) 1.000
Salzburg (alle frekvenser samlet) 1.000
Salzburg, udendørs 10
Salzburg, indendørs 1

*µW = mikrowatt

Biologiske resultater af mikrobølgebestråling under de internationale grænseværdier

µW*/m2

Biologisk resultatForsker/år
0,000000001Genetiske strukturforandringer i E. Coli Belyaev 1996
0,000001Nedre grænseværdi for mennesker Kositsky 2001
0,00001Forandringer i forsøgspersoners EEG Bise 1978
0,000027Vækst stimuleret i Vicius fabus Brauer 1950
0,0001Påvirkning af immunsystemer i mus Bundyuk 1994
0,0002Påvirkning af ægløsning i kyllinger Kondra 1970
0,05Påvirkning af cellevækst i gær Grundler 1992
0,1Fremprovokeret undvigelsesrefleks i rotter Kositsky 2001
0,27Fremskyndet aldring af fyrrenåle Selga 1996
10** 100 meter fra mobiltelefon **
20Søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, nervøs, svækkelse, træthed, ledsmerter, fordøjelsesproblemer, dårlig ydeevne Altpeter 1995, 1997
2,7Vækst hæmmet i Vicius fabus Brauer 1950
2,7 til 65Mindre årringe i træer Balodis 1996
70** 15 meter fra trådløs telefon(DECT) **
100Mennesker påvirkes Kolbun 1987
160** 1,6 km fra mobilmast **
600Forandringer i EEG, forstyrret stofskifte, forhøjet binyrehormon niveau, strukturelle forandringer i lever, blindtarm, testikler og hjerne i hvide rotter og kaniner Dumanskij 1974
600Sænket hjerterytme, forandringer i EEG i kaniner Serkyuk, rapporteret i McRee 1980
500** 3 meter fra en trådløs router (WiFi) **
1.000Forhøjet melatonin niveau i køer Stark 1997
1.000 til 18.000Nedsat levetid, forringet reproduktionssevne, struktur- og udviklingsmæssige abnormaliteter i andemad Magone 1996
1.300Forringet vækst i menneskeceller Kwee 1997
1.680Irreversibel sterilitet i mus Magras 1997
2.000 til 80.000Børnekræft nær mobilmaster Hocking 1996
3.000Hæmmede bevægelsesfunktioner, reaktionstid, hukommelse og koncentrationsevne i skolebørn, og ændret kønsbalance (færre drenge) Kolodynski 1996
6.000Ændringer i calcium ion efflux fra hjernevæv Dutta 1986
6.000Hjerterytmeforstyrrelser og nogle gange hjertestop (frøer) Frey 1968
0-40.000Ændringer i hvide blodcellers aktivitet i skolebørn Chiang 1989
10.000Hovedpine, svimmelhed, irritabilitet, træthed, svækkelse, søvnløshed, brystsmerter, besværet vejrtrækning, dårlig fordøjelse (mennesker - erhvervsmæssig eksponering) Simonenko 1998
10.000Hvide blodceller i marsvin blev påvirket Shandala 1978
25.000Blod-hjerne-barrieren blev åbnet af stråling fra mobiltelefon Salford 1997
50.000Leukæmi, hudkræft og blærekræft nær TV- og radio sender Dolk 1997
20.000Nedre grænse for "mikrobølgelyde" -- klikkelyde, summen, hvæsen eller højfrekvente tonerFrey 1963, 1969, 1971, 1973, 1988, Justeson 1979, Olsen 1980, Wieske 1963, Lin 1978
50.000Biokemiske og histologiske forandringer i lever, hjerte, nyrer og hjernevæv Belokrinitskiy 1982
100.000Beskadiget mitochondria og cellekerner i hjernens hippocampus Belokrinitskiy 1982a
100.000Forringet hukommelse og visuel reaktionstid i folk der bor tæt på mobilmaster Chiang 1989
100.000Færre antal fødte unger, forhøjet antal dødfødte i mus Il-Chevich (reported in McRee 1980)
100.000Frigørelse af metaller i lunger, hjerne, lever, nyrer, muskler, blindtarm, knogler, hud og blod Shutenko 1981

*µW = mikrowatt
Skemaet er oversat fra Electromagnetic fields: Questions and answers about wireless technologies (archived)