Om trådløs internet og telefoni, mobilmaster og mobiltelefoner

Bøger om mobilmaster, mobiltelefoni og elektromagnetiske felter (EMF)

Nogle af bøgerne kan bestilles via bibliotek.dk. Hvis ikke kan det lokale bibliotek bestille dem hjem fra udlandet, eller måske anskaffe sig bøgerne.

Mobiltelefonins hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal
Gennemdokumenteret og velskrevet opfølger til "Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället". Bogen dokumenterer de risici og skader befolkningen, og i særdeleshed børn og unge, udsættes for.
Forfatter: Mona Nilsson
Forlag: Mona Nilsson Miljöbyrå
ISBN: 978-9163331480

Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället
Bogen gennemgår dele af den omfattende forskning som påviser at stråling fra mobiltelefoner kan få alvorlige konsekvenser for sundheden. Myndighederne bliver kigget efter i kortene, og der påvises forbindelser til og underdanighed overfor en mægtig industri.
Forfatter: Mona Nilsson
Forlag: medikament (forlaget lukkede i 2005)
ISBN 9197560006
Bestil bogen

De trådløse samfund: Myter & fakta
Med eksempler på manipuleret og frasorteret mobilforskning, misinformationer, lægelige appeller, masteprotester, retssager, myndighedernes svigt, russiske advarsler samt problemet med de alt for høje grænseværdier.
Forfatter: Bente-Ingrid Bruun
Forlag: Books on Demand
ISBN 9788776914431

The Body Electric - Electromagnetism and the foundation of life
Om samspillet mellem de følsomme elektriske processer der foregår i kroppen, og den stigende elektromagnetiske påvirkning -- spændende og velskrevet bog.
Forfattere: Dr.Robert O Becker och Gary Selden
Forlag: William Morrow & Company Inc.
ISBN 0688069711

Cross Currents - The perils of electropollution, The promise of electromedicine
Fortsættelsen til The Body Electric.
Forfatter: Dr. Robert O Becker
Forlag: Tarcher
ISBN 0874776090

Disconnect
Veldokumenteret bog som viser hvordan industrien har manipuleret forskningen lige præcis nok til at stoppe enhver lovgivning. Lær hvorfor og hvordan du beskytter dig selv.
Forfatter: Devra Davis
Forlag: Dutton Adult
ISBN: 978-0525951940

Svart på vitt - Röster och vittnesmål om elöverkänslighet (PDF (archived))
Stærke beretninger om de symptomer elektrohypersensitive må leve med, og beskrivelser af hvordan de pådrog sig lidelsen. Vidnesbyrdene blev samlet ind af Rådet för arbetslivsforskning i forbindelse med en høring om el-overfølsomhed, på foranledning af den svenske regering. Beretningerne blev ikke benyttet af rådet.
Forfattere: Rigmor Granlund-Lind och John Lind
Forlag: Mimers Brunn
ISBN 91-88884-05-8

Dirty Electricity: Electrification and the Diseases of Civilization
Er elektricitet årsagen bag mange såkaldte livsstilssygdomme, såsom fedme, type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og kræft?
Forfatter: Samuel Milham MD MPH
Forlag: iUniverse.com
ISBN 978-1450238229

The Invisible Disease - The Dangers of Environmental Illnesses caused by Electromagnetic Fields and Chemical Emissions
Kan man blive syg af den nye computer monitor på kontoret?
Forfatter: Gunni Nordström
Forlag: O Books
ISBN 1-903816-71-8

Elektromagnetismen og livet: En konfrontasjon mellom to supermakters vitenskab
Forfatter: W. Schjelderup
En gennemgang af forskningen i elektromagnetisme af de to forskere Robert O. Becker og Victor M. Injushin, fra henholdsvis U.S.A. og Sovjetunionen, med fokus på potentialet for elektromagnetisk krigsførelse.
Forlag: Dreyers Forlag A/S
ISBN 82-09-1018-7