Om trådløs internet og telefoni, mobilmaster og mobiltelefoner

Hvad kan jeg gøre?

Anbefalinger til at minimere risikoen fra trådløs stråling:

1. Brug mobilen så lidt som muligt, brug højttaler-funktion hvis det er strengt nødvendigt.

2. Hands-free er IKKE mere sikkert. Det har været kendt siden år 2000 at øremikrofon til håndfri mobiltelefoni kan tredoble strålingen ind i hovedet. En repræsentant fra mobilindustrien: "Det var aldrig meningen at hands-free skulle reducere strålingen, men tillade folk at skrive mens de talte i mobiltelefon": U.K. consumer group: Hands-free phone kits boost radiation exposure

3. Send sms'er istedet for at ringe op

4. Brug fastnet telefon og internet via kabel

5. Smid trådløst internet (Wi-Fi) og den trådløse telefon der stråler 24 timer i døgnet ud (husk at fjerne batteriet) og erstat dem med kabel- og ledningsbaserede alternativer

6. Kontakt kommunalråd, kommunalpolitikere, folketingsmedlemmer eller parti og lokal- og landsdækkende aviser og forlang at de tager denne trussel mod folkesundheden alvorligt: 7. Protestér mod planlagte mobilmaster nær din bolig. Udover sundhedsfaren kan huse nær mobilmaster falde op til 10-40% i værdi, eller være svære at sælge. Derudover vil herlighedsværdien blive forringet. Kommunerne sender kun få høringsskrivelser ud til naboer til påtænkte mobilmaster og høringsfristen er kun på 14 dage, så derfor er det vigtigt, at protestaktioner igangsættes hurtigt og effektivt.

8. Informér dine medborgere. Her er to flyveblade som kan printes ud og hænges op. To artikler fra henholdsvis Politiken og Berlingske Tidende i Word-format -- højreklik og vælg "gem som"
Flere sundhedsråd: Interventions to Maximize Health and Minimize EMR Risks -- Recommendations from the Safe Wireless Initiative.

Hvis jeg oplever søvnløshed, uro i kroppen, hovedpine osv. hvad skal jeg sige til min læge så jeg bliver taget seriøst. Hvem kan jeg rette henvendelse til udover min læge?

De danske myndigheder anerkender ikke eksistensen af el-overfølsomhed, så hvis du spørger din læge om du måske er blevet syg af stråling vil hun højst sandsynlig smile lidt skævt til dig, selv om hun godt ved der er noget om sagen. Men så længe det ikke er anerkendt fra officielt hold eksisterer et symptom eller sygdom ikke, og lægestanden vil ikke anerkende det af frygt for at blive latterliggjort.

Myndighederne er blevet gjort opmærksomme på problematikken, Lene Garsdal fra SF stillede i 2004 følgende spørgsmål:

"Spørgsmål S 4600 stillet af Lene Garsdal (SF) til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling den 30. juni 2004: "Hvor kan mennesker, som mener at have symptomer ved at bo tæt på mobilmaster, henvende sig med deres symptomer og lade symptomerne registrere?"

Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen, der over for mig har oplyst følgende:

»Sundhedsstyrelsen forventer på det nuværende vidensgrundlag som udgangspunkt ikke, at korrekt opsatte antenner til mobilkommunikation giver befolkningen helbredsmæssige gener. Hvis nogle personer alligevel har mistanke om, at de selv har helbredsmæssige gener pga. opsatte antenner til mobilkommunikation, vil Sundhedsstyrelsen anbefale, at de går til deres praktiserende læge for at få undersøgt hvilke mulige årsager, der kan være til de pågældende helbredsmæssige gener eller symptomer. Hvis den praktiserende læge sammen med patienten finder anledning til, at en sammenhæng med antenner til mobilkommunikation bør undersøges nærmere, kan den praktiserende læge henvise til undersøgelse på den arbejds- og miljømedicinske klinik/afdeling i det pågældende amt. Embedslægeinstitutionerne vil bede landets arbejds- og miljømedicinske klinikker/afdelinger om at orientere embedslægeinstitutionen i amtet om sådanne henvendelser og resultatet af undersøgelsen. Sundhedsstyrelsen vil blive orienteret fra embedslægeinstitutionerne.«"


Altså: Den praktiserende læge -> arbejds- og miljømedicinske klinik/afdeling -> embedslægeinstitutionen i amtet -> Sundhedsstyrelsen