Om trådløs internet og telefoni, mobilmaster og mobiltelefoner

Forskning som har fundet stråling fra stråletelefoner, trådløse telefoner, trådløst internet eller mobilmaster sundhedsskadeligt

De fleste studier er publiceret i tidsskrifter som er Fagfællebedømte, hvilket betyder, at studiet er blevet gået efter i sømmene af andre eksperter på feltet. De Fagfællebedømte(peer-reviewede) studier er markeret med
(PubMed)
efter linket:

Rapporter

Kundi, 2008: 10 ud af 14 WHO-godkendte studier konkluderer at personer udsat for stråling fra mobilmaster bliver syge
- 10 out of 14 studies on base stations found significant increases in symptoms (PDF)
- The World Health Organization has some explaining to do
- 80% af (WHO anerkendte) studier af folk som bor i nærheden af mobilmaster viser en stærkt forhøjet risiko for at blive syg (PDF)

Khurana, 2008: Efter gennemgang af mere end 100 internationale studier konkluderes at mobilstråling er en større fare for menneskers helbred end rygning og asbest
- Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data
(PubMed)

- Mobiles may be death sentence

BioInitiative rapporten, 2007: Der findes muligvis ikke en nedre sikkerhedsgrænse for elektromagnetisk bestråling -- en reduktion af grænseværdierne med en faktor 9000 anbefales. Rapporten er baseret på over 2000 videnskabelige artikler og finder sammenhænge mellem elektromagnetisk bestråling og bla. leukæmi, hjernesvulster og Alzheimers
- The Bioinitiative Report


Czerninski et al, 2011: Det samlede antal kræfttilfælde i ørespytkirtlen (ligger foran øret) i Israel blev firedoblet fra 1970 til 2006
- Risk of parotid malignant tumors in Israel (1970-2006)
(PubMed)
(Resultater på Epidemiology's hjemmeside)
- New Evidence Identifies Strong Cell Phone Cancer Link
- "Game Changer?" (21. December)
Statistik for kræft i ørespytkirtlen Israel, 1970-2006
parotid gland = ørespytkirtel, sublingual gland = tungespytkirtel, submandibular gland = kæbespytkirtel.
(klik for større version - åbner i nyt vindue)

Havas et al, 2010: Personer som blev udsat for stråling fra en trådløs telefon (DECT) fik ændret hjerterytmen
- New Study: Radiation from Cordless Phone Base Station Affects the Heart
- Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4 GHz cordless phone affects autonomic nervous system (PDF)

Balmori, 2010: Haletudser som i 2 måneder befandt sig 140 meter fra mobilmaster havde 90% dødelighed, mens der kun var 4% dødelighed i kontrolgruppen, som var afskærmet imod mobilstrålingen
- Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city turned into a laboratory.
(PubMed)


Ntzouni et al, 2010: Mus fik dårligere korttidshukommelse efter at være blevet udsat for mobilstråling
- Short-term memory in mice is affected by mobile phone radiation.
(PubMed)


Kowall et al, 2009: Over hver tredje tyske læge sammenkæder sygdom med elektromagnetisk stråling
- German wide cross sectional survey on health impacts of electromagnetic fields in the view of general practitioners.
(PubMed)


Eberhardt et al, 2008: Rotter udsat for to timers mobiltelefoni resulterede i at albumin lækkede igennem blod-hjerne-barrieren og hjerneskader. Rotterne blev udsat for henholdsvis 0.12 mW/kg og 120 mW/kg. Den svageste eksponering havde overraskende nok størst effekt i forhold til at åbne blod-hjerne-barrieren, hjerneskader og dødsfald
- Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones
(PubMed)

- Cell phones and blood-brain barrier - new study

Nittby et al, 2008: Rotter udsat for stråling fra mobiltelefoner to timer om ugen, fik forringet deres hukommelse væsentligt
- Cognitive impairment in rats after long-term exposure to GSM-900 mobile phone radiation
(PubMed)

- Mobiltelefoner skader hukommelsen

Mortazavi et al, 2008: Stråling fra en MRI-scanner eller mobiltelefon forøgede afgasningen af kviksølv fra amalgamfyldninger ("sølvplomber") og ind i kroppen betydeligt. Kviksølvforgiftning giver blandt andet eloverfølsomhed, autisme, allergier, Alzheimer's og Parkinson's
- Mercury release from dental amalgam restorations after magnetic resonance imaging and following mobile phone use
(PubMed)

- Mobile-phone radiation accelerates mercury release from dental amalgam fillings

Divan et al, 2008: Jo mere kvinder talte i mobiltelefon under svangerskabet og efter fødslen, jo større sandsynlighed for at barnet fik adfærdsproblemer
- Prenatal and Postnatal Exposure to Cell Phone Use and Behavioral Problems in Children
(PubMed)

- Brug af mobiltelefon under svangerskab kan skade barnet

Odaci et al, 2008: Udviklingen i hjernen blev hæmmet i områder forbundet med hukommelse, stress og depression i rottefostre udsat for mobilstråling
- Effects of prenatal exposure to a 900 Mhz electromagnetic field on the dentate gyrus of rats: a stereological and histopathological study.
(PubMed)Rezk et al, 2008: Hjertefrekvensen hos fostre gik op efter moderen havde talt i mobiltelefon ti minutter, og mængden af blod hjertet pumpede mindskede. Forskerne konkluderede at gravide kvinder bør undgå at tale i mobiltelefon, specielt i de første måneder af graviditeten
- Fetal and neonatal responses following maternal exposure to mobile phones
(PubMed)

- Rena (tomat)soppan om strålning

Agarwal et al, 2008: Mænd der talte meget i mobiltelefon havde betydeligt ringere og færre antal sædceller, end dem der ikke talte i mobiltelefon
- Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic: an observational study
(PubMed)

- Mobilsnak kan forringe sædkvalitet med op til 50 procent

Karinen et al, 2008: Menneskehud udsat for mobilstråling fik forandringer i proteinet
- Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin
(PubMed)

- Mobilstråling påvirker proteinerne i vores hud

Landgrebe et al, 2008: Kognitive og neurobiologiske forandringer blev observeret i el-overfølsomme mennesker udsat for mobilstråling
- Cognitive and neurobiological alterations in electromagnetic hypersensitive patients: results of a case-control study
(PubMed)


Sadetzki et al, 2007: Risikoen for at få kræftsvulster i ørespytkirtlen er 50 procent større, hvis man snakker meget i mobiltelefon -- risikoen vokser hvis man er langt væk fra mobilmasterne, fordi sendestyrken bliver forøget
- Cellular Phone Use and Risk of Benign and Malignant Parotid Gland Tumors -- A Nationwide Case-Control Study
(PubMed)

- Rapport: Mobilstråling øger risiko for kræftsvulster i hovedet

Abdel-Rassoul et al, 2007: Personer der boede i umiddelbar nærhed af en mobilmast i Ægypten led i langt højere grad af hovedpiner, svimmelhed, rystelser, depressive symptomer og søvnforstyrrelser end kontrolgruppen. Lavere grænseværdier for mikrobølgestråling og undersøgelser af folk der bor i nærheden af mobilmaster anbefales af forskerne
- Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations
(PubMed)


Kimata et al, 2007: Stråling fra mobiltelefoner fremprovokerede en allergisk reaktion i folk med hudallergi
- Enhancement of allergic skin wheal responses by microwave radiation from mobile phones in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome
(PubMed)

- Mobile phones 'can trigger skin allergies'

Hillert et al, 2007: Mobilstråling fremkaldte hovedpine, den vigtige dybe søvn mindskedes kraftigt og den lette stadie 2-søvn tiltog
- The effects of 884 MHz GSM wireless communication signals on headache and other symptoms: An experimental provocation study
(PubMed)

- Mobilstråler ødelægger din søvn

Friedman et al, 2007: Mobilstråling udløste kræftmekanismer i celler efter kun 5-10 minutters eksponering
- Mechanism of short-term ERK activation by electromagnetic fields at mobile phone frequencies
(PubMed)

- Radiation clue to brain-cell damage by mobiles

Goldsworthy, 2007: Mobilstråling fremkaldte "calcium efflux" i celler - dvs. at calcium i cellers membraner trækkes ud og gør cellemembranen utæt, resulterende i DNA- og kromosomskader
- The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields (PDF)

Lee et al, 2005: Menneskeceller udsat for stråling fra trådløst netværk, også kendt som WiFi, fik skader på DNA efter få timer: 221 gener ændredes efter 2 timers bestråling, 759 efter 6 timer
- 2.45 GHz radiofrequency fields alter gene expression in cultured human cells
(PubMed)

- France National Library gives-up WiFi

Gandhi G, 2005: Brugere af mobiltelefoner havde 4 gange så mange DNA-skader i forhold til folk der aldrig havde brugt mobiltelefoner. Nogle af personerne i forsøget klagede over søvnløshed, hukommelsestab, nedsat koncentrationsevne og smerter i hjertet
- Genetic damage in mobile phone users: some preliminary findings

Wolf & Wolf, 2004: Sandsynligheden for at få kræft var fire gange højere for folk der havde boet tæt på en mobilmast i tre til syv år
- Increased incidence of cancer near a cellphone transmitter station (PDF)

Eger et al, 2004: Tredobling af kræfttilfælde blandt folk der i 5 år havde boet op til 400 m fra en mobilmast
- Influence of the spatial proximity of mobile phone base stations on cancer rates (PDF)

Bortkiewicz et al, 2004: Folk der boede tæt på mobilmaster oplevede flere symptomer i form af søvnforstyrrelser, irritibalitet, depression, synsproblemer, koncentrationsbesvær, kvalme, nedsat appetit, hovedpiner og svimmelhed jo tættere de boede på mobilmasten
- Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base stations: review
(PubMed)


Adlkofer et al, 2004: Tolv institutter i syv lande udsatte levende celler in-vitro for radiofrekvens- og mikrobølgestråling ved intensiteter langt under de internationale grænseværdier. Resultaterne var forandringer og skader på gener og proteiner, hvilket bekræfter sandsynligheden for langsigtede genetisk skader på blod og hjerne af brugere af mobiltelefoner og andre elektromagnetiske felter
- REFLEX: Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods

Salford et al, 2003: Rotter i alderen 12 til 26 uger blev udsat for hvad der svarer til to timers mobiltale i 50 dage. Omfattende nerveskader blev fundet i rotternes hjerner og blod-hjerne-barrieren blev åbnet for giftige stoffer
- Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones
(PubMed)

Rottehjerner udsat for to timers mobiltale i 50 dage -- omfattende nerveskader og blod-hjerne-barrieren åbnet
Tværsnit af den centrale del af hjernen af (A) en ikke-bestrålet kontrol rotte og (B) en bestrålet rotte. I begge hjerner er albumin markeret, hvilket ses som en brunlig farve.

Kramarenko et al, 2003: Testpersonernes hjernebølgeaktivitet (EEG) ændrede sig efter 20-40 sekunders mobilstråling, effekten forsvandt efter 15-20 min. Børns hjernebølgeaktivitet ændrede sig hurtigere end voksnes
- Effects of high-frequency electromagnetic fields on human EEG: a brain mapping study
(PubMed)


Hardell et al, 2003: Personer der har brugt mobiltelefoner eller trådløse telefoner, selv i en meget kort periode, har en stærkt øget risiko for at udvikle kræft i hjernen, i forhold til folk der aldrig har brugt dem. Der blev også fundet sammenhæng mellem den side af hovedet hvor kræftsvulsten blev fundet og telefonbrug: Højre eller venstre side af hovedet
- Pooled analysis of two case-control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997-2003
(PubMed)

- En grafisk præsentation af resultaterne

Navarro et al, 2003: En helbredsundersøgelse af beboerne i nærheden af en mobilmast fandt nær sammenhæng mellem sværheden af folks symptomer og intensiteten af mikrobølgerne i deres hjem
- The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain (PDF)

Santini et al, 2002: 530 beboere med en mobilmast i nærheden oplevede flere hovedpiner, søvnforstyrrelser, ubehag, irritabilitet, depression, hukommelsestab og koncentrationsproblemer jo tættere de boede på mobilmasten
- Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex
(PubMed)


Kwee et al, 1998: Fostervandsceller udsat for mobilstråling fik nedsat deres væksthastighed, sammenlignet med kontrolceller
- Changes in cell proliferation due to environmental non-ionizing radiation 2. Microwave radiation

Magras et al, 1997: Mus blev mindre frugtbare efter lav-intensitets bestråling fra mobilmaster. Efter 5 generationer kunne musene ikke længere reproducere sig selv
- RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice
(PubMed)


Lai et al, 1996: Efter 2 timers eksponering for mobilstråling blev der fundet brud på både enkelt- og dobbeltstrenget DNA i de eksponerede rotters hjerner
- Single- and double-strand DNA breaks in rat brain cells after acute exposure to radiofrequency electromagnetic radiation
(PubMed)