Om trådløs internet og telefoni, mobilmaster og mobiltelefoner

Er trådløs kommunikation ufarligt?

- En hjemmeside om sammenhængen mellem elektromagnetisk stråling og sygdom.
Myndighederne i Sverige anerkender, at der er folk der ikke længere kan tåle de mikrobølger vi omgiver os med. I Danmark er sammenhængen mellem stråling og sygdom endnu ikke anerkendt, på trods af at meget forskning peger i den retning. I mellemtiden er alternativet at informere flere mennesker om konsekvenserne af trådløs kommunikation -- og måske endda få dem til at slukke for deres trådløse internet og telefon, hvis stråling naboerne jo også bliver udsat for.

The Bioinitiative Report

The Bioinitiative Report konkluderer at der muligvis ikke findes en nedre sikkerhedsgrænse for elektromagnetisk bestråling og anbefaler en reduktion af grænseværdierne med en faktor 9000. Rapporten er baseret på over 2000 videnskabelige artikler og finder sammenhænge mellem elektromagnetisk bestråling og bla. leukæmi, hjernesvulster og Alzheimers.

Wi-Fi flygtninge. Elektrosensitive mennesker forsøger at undgå trådløs teknologi.Bamberger appellen

175 tyske læger appellerede i 2006 til de tyske myndigheder om omgående indgreb mht. mikrobølgepåvirkningen i Bamberger appellen (på dansk). Brevet blev underskrevet af børnelæger, miljømedicinere og speciallæger, og sendt til ministrene i Bayern.

Resultaterne af lægernes studier: Tyske læger finder nøje sammenhænge mellem mobilstråling og sygdom

Elektromagnetisk stråling og sygdom

Andelen af syge blandt dem der ikke arbejder er steget gennem de seneste år. Tendensen kan næppe forklares med stress og burn-out pga. arbejdsmarkedets stigende krav til omstillingsevne og effektivisering.

Mona Nilsson, forfatteren bag "Spelet om 3G", i Aftenposten: Strålningsriskerna sopas under mattan av myndigheterna.

Den mulige sammenhæng mellem eksponering af elektromagnetisk stråling og sygdom, herunder astma og allergier, sukkersyge, Alzheimers, depression, søvnforstyrrelser og sterilitet bør undersøges.Mere information om elektromagnetisme og stråling