Om trådløs internet og telefoni, mobilmaster og mobiltelefoner

175 tyske læger appellerede i 2006 til de tyske myndigheder om omgående indgreb mht. mikrobølgepåvirkningen.

Det tyske ord Initiative betyder i denne sammenhæng "en udenomsparlamentarisk gruppe af personer som engagerer sig for et vist politisk mål eller mod et misforhold". I dette tilfælde en gruppe af læger (på tysk Ärzte):

Lægeinitiativet Bamberger Appellen (Word/PDF)

Dr. med. C. Waldmann-Selsam
Dr.med.M.Schrievers, Coburg
Dr.med.Dr.pæd. I.Bittel, Lauf
96049 Bamberg
Karl-May-Str.48
Tel. 0951-12300
Fax. 0951-2972506

7. Februar 2006

Til ministeren for Miljø, Sundhed og Forbrugerbeskyttelse
Dr. W. Schnappauf
Rosenkavalierplatz 2
81925 München
Til: Berørte
myndigheder
læger

Akut sundhedsrisiko for beboere ved nedenstående mobilmaster. Hurtigt indgreb af myndighederne udbedes.

Herr Minister Dr. Schnappauf,

For 10 år siden blev deres ministerium informeret om sygdom i forbindelse med sendestationer (mobil, radio, tv) af læger og ramte personer.

De har haft kendskab til vores store bekymring i denne sammenhæng i mere end et år. I juli 2005 bad vi ministerpræsident Dr. E. Stoiber om hjælp. Situationen forværres fra dag til dag. Idriftsætningen af stærkere sendere, herunder 3G, gør livet uudholdeligt for stadigt flere personer. Endnu flere personer holder det ikke længere ud i deres boliger og arbejdspladser. Vi får over 400 henvendelser og nødråb hver uge.

Den 24/12 2005 bad Herr Strodl fra Kempten fortvivlet om råd. I nogle dage havde han og hans familie lidt af svimmelhed, ildebefindende, koncentrationsbesvær, hovedpine, uro, hjertebanken og forhøjet blodtryk. 450 m fra boligen og 250 m fra hans praksis var en 3G-sender blevet sat i drift. Praksis og bolig ligger i hovedstråleretningen af en 20-graders sektorantenne. Efter en to-timers gåtur i skoven gik symptomerne væk.

Jeg besøgte Herr Strodl og hans frue i hans praksis, og i deres bolig d. 11/01 2006, interviewede ham og gennemførte målinger. Også besøgende havde igennem de seneste dage følt ubehag i hans hus. Jeg selv reagerede efter et par minutter ved hans skrivebord med stærk trykfølelse og ubehag i hovedet, med nedsat koncentrationsevne og indre uro. På anden sal nåede min puls op på 120 slag i minuttet. Måleværdien var kun 1,3 mikrowatt per kvadratmeter.

At der også, på flere hundrede meters afstand, og ved meget lave stråleværdier, opstår meget stærke symptomer, har vi hørt fra mange patienter.

Deres Ministerium kender til Fru Weber, München, som siden januar 2005 tilsvarende lider af følgende symptomer: Søvnløshed, prikkende fornemmelser i kroppen, hovedpine som stråler ned mod tænderne, lyde i hovedet, tinnitus, smerter i ørerne, feber, smertende røde øjne, synsforstyrrelser med kortvarig blindhed, hudrødme, røde pletter i ansigtet, hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk, åndenød, svimmelhed, uklar tilstand, talefejl, skrivefejl, indre uro.

Hun har besøgt flere læger som dog ikke rigtigt har kunnet hjælpe hende. Det eneste der hjælper er at hun forlader sit hus. Også hos hende optræder symptomerne allerede ved 1 mikrowatt per kvadratmeter.

Lægegruppen blev i september 2005 tilkaldt til domstolen i Bautzen. Efter opsætning af en 3G-mast var mange medarbejdere blevet ramt af svimmelhed, ildebefindende, koncentrationsbesvær, træthed, og hjerterytmeforstyrrelser. Også der udførte vi målinger. I rum med 20 mikrowatt per kvadratmeter opstod betydelige symptomer.

Også i distriktet Franken ( Wirsberg, Michelau, Hagenbüchach, Lichtenfels ) og i Niederbayern ( Hofkirchen ) findes der steder hvor indbyggerne, selv ved meget lave stråleniveauer, får svære symptomer og sygdomme. I Wirsberg og Hagenbüchach havde Fru Dr. Vogel, på foranledning af indbyggerne, bedt Prof. Wuscheck foretage målinger. Værdierne er ganske rigtigt lave, men personerne der er syge. Efter at have været væk fra stedet kommer de sig. Måske er den samtidige forekomst af forskellige frekvenser ansvarlig for de stærke biologiske virkninger.

Den 2/1 2006 besøgte jeg fem familier, skolen og distriktlægen i Schauenstein. Børn og voksne led af hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, ledsmerter, muskelsmerter, svingende blodtryk, skjoldbruskkirtelproblemer, tinnitus og søvnforstyrrelser. Hjerterytmeforstyrrelser er tiltaget massivt gennem de seneste år. Desuden er der forstærket mistanke om øget forekomst af tumorsygdomme og sklerose.

I distriktet Franken stolede vi ind til for 2 år siden på den officielle holdning, at der ikke opstår sundhedsskader under grænseværdien. Vi vidste ikke at man ikke havde gennemført videnskabelige undersøgelser af de lokale beboeres helbredstilstande ved en eneste individuel mobilmast i Tyskland .

Vi vidste ikke at individuelle læger flere steder længe havde frygtet en sammenhæng, da de med enkle metoder (langtids-EKG, hyppige blodtryksmålinger) havde set blodtryksudsving, hjerterytmeforstyrrelser mm. i forbindelse med højfrekvenseksponering.

Vi vidste ikke at man i Spanien allerede i 2001 havde lukket ned og afmonteret mange mobilmaster, da børn, unge og voksne i nærliggende skoler og boligområder i løbet af kort tid blev ramt af leukæmi og tumorer. I vores lægetidsskrifter fortaltes hverken om de foruroligende iagttagelser af fåmælte læger (dokumenteret siden 1994) eller om mobiltelefonkritiske videnskabelige opdagelser. Vi overvejede aldrig muligheden for, at det var højfrekvent stråling som forårsagede de mange uklare sygdomsbilleder og den hurtige vækst af tinnitus, psykiske forstyrrelser, ADS-lignende forstyrrelser hos børn og voksne, hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk, hovedpine, svimmelhed, depressioner, angstanfald, reversible Alzheimer-lignende forstyrrelser, skjoldbruskkirtelsygdomme, diabetes, fibromyalgi, ledproblemer og panikangreb mm. gennem de seneste år.

Siden 1992 er højfrekvenseksponeringen af befolkningen øget kontinuerligt -- i begyndelsen lokalt -- igennem opsætning af mobilmaster. Fra 1996 blev højfrekvenseksponering i løbet af få år landsdækkende, gennem indføringen af trådløse telefoner (DECT).

Med udbredelsen af mobiltelefoner og senere igennem indføringen af trådløst netværk (WLAN, WiFi) er højfrekvenseksponeringen steget eksponentielt for størstedelen af befolkningen, inklusive spædbørn, småbørn, skolebørn og unge. Og den øges fortsat hver dag.

På grund af manglende viden har vi igennem flere år stillet mange fejlagtige diagnoser.

I Bamberg kunne nogle kolleger i starten af året 2003 se sammenhænge mellem højfrekvenseksponering og sygdom, efter at hele familier i nærheden af mobilmaster pludselig blev syge uden at kunne fastslå årsagen. Mistanken faldt på de nærliggende mobilmaster.

Efter bytte af bolig blev de ramte hurtigt friske igen, uden nogen medicinering. At stoppe eksponeringen var den behandling som gav resultater.

Desuden fik nogle kolleger, efter at have anskaffet sig trådløse telefoner, selv helbredsproblemer, som igen forsvandt efter at disse apparater blev fjernet.

I juli 2004 gik 130 læger ud med en offentlig udtalelse, Bamberger Appellen. De krævede et udbygningsstop af mobiltelefonnettet, en massiv sænkning af grænseværdierne, klarlægning af sundhedsrisici, begrænsninger i brug for børn og unge samt ændring af standarden for trådløse telefoner.

Efter offentliggørelsen var der mange som søgte råd hos lægegruppen i Bamberg: Læger, beboere i nærheden af mobilmaster, kommunalpolitikere, brugere af trådløse telefoner, mobilbrugere, kontoransatte, næringsdrivende, børnehaver, sygehuse, og alderdomshjem med trådløse telefonanlæg, medarbejdere på arbejdspladser med trådløst netværk, studerende, lærere, rektorer, forældre og andre.

Ved Forchheim-Burk, hvor Dr. Ullmann bor og praktiserer, gennemførtes i oktober 2004 en interviewundersøgelse i 30 huse omkring møbelvarehuset Fischer (med 3 sendere). Dr. Ullmann var foruroliget, da beboerne begyndte at fremvise en mangfoldighed af symptomer, indenfor et lille område og i løbet af kort tid; folk blev ramt af ledreumatisme og fik tumorer. Også hans egen familie led af symptomer, som han som læge ikke kunne se nogen forklaring på.

Det vi oplevede ved disse 30 husbesøg, kunne vi næsten ikke tro. Vi betragtede det som umuligt. "Det kunne ikke være sandt", var vores tilbagevendende tanke.

Ved niveauer fra 50 mikrowatt per kvadratmeter og op i soveværelser, eller i det rum hvor de oftest opholdt sig, led mange personer af uklare symptomer og havde allerede besøgt et antal speciallæger. Nogen reagerede allerede ved 10 mikrowattt per kvadratmeter. Personer som ikke var direkte eksponerede, fordi deres hus blev afskærmet af en nabobygning og fordi de ikke havde nogen trådløse telefoner, var ofte symptomfrie.

Som følge af dette foretog vi hos mange ramte (først i Oberfranken, senere i det omkringliggende område) omkostningsfrie hjemmebesøg med interview og måling. Målingerne (800 MHz - 2500 MHz) blev udført med strålingsmålere af typen HF 38B fra firmaet Gigahertz Solutions.

Sammenlagt gennemførtes fra oktober 2004 til januar 2006 interviews og målinger hos over 900 personer ved 184 mobilmaster ved besøg i deres hjem eller arbejdspladser.

Sammenfatning af lægernes iagttagelser

Digitale højfrekvente elektromagnetiske felter (fra mobilmaster, trådløse telefoner, trådløst netværk mm) fører, langt under den gældende grænseværdi, til et nyt sammensat sygdomsbillede med karakteristiske symptomkombinationer.

De ramte lider af en, flere eller mange af følgende symptomer:
 • Søvnforstyrrelser, træthed, hovedpine, uro, svimmelhed, pirrelighed, koncentrationsbesvær, glemsomhed, besvær med at finde ord, depressiv sindsstemning, mangel på energi, angst, panikanfald, (om natten, på motorvejen, i tunneller), følelse af indre varme, indre sitren, lyde i øret, hørenedsættelse, pludselig døvhed, lyde i hovedet, svimmelhed, næseblod, synsforstyrrelser, øjeninfektioner, opsvulmede øjne, hudforandringer, (rødme, pigmentering, bleghed, poser under øjnene), brændende fornemmelse eller kriblen under huden, kløe, hyppige infektioner, bihulebetændelser, ledsmerter, nervesmerter, følelsesløshed, koordinationsproblemer, hjerterytmeforstyrrelser, hjertebanken, forhøjet blodtryk, (forbigående eller vedvarende), skjoldbruskkirtelproblemer, hårtab, hormonforstyrrelse, appetitløshed eller konstant sultfornemmelse, ildebefindende, vægtøgning eller afmagring, kulderystelser, natlige svedeture, hyppige vandladninger om natten, skære tænder.
 • Allerede ved 10 mikrowatt per kvadratmeter bliver personer syge (ved 3G, allerede ved 0,1 mikrowatt per kvadratmeter).
 • Symptomerne optræder i tidsmæssig og rumlig sammenhæng med eksponeringen.
 • Mange ramte var tidligere symptomfrie.
 • Adskillige beboere bliver ofte syge efter en sender er sat i drift (kun tidspunktet for optræden af symptomer varierer: øjeblikkeligt, efter dage, uger, eller måneder; dette er afhængigt af den individuelle konstitution, af tidligere sygdomme og af pausetiden fra belastede boligrum, af frekvensområdet, af feltstyrken, af frekvensblandingen fra forskellige retninger, af samtidigt udsendte radio og TV- udsendelser.)
 • Det handler ikke kun om subjektive helbredstilstande. Igennem undersøgelser af speciallæger kan man objektivt fastlægge hjerterytmeforstyrrelse, ekstreme svingninger i blodtryk, EEG-forandringer, forstyrrelser i blodgennemstrømningen af hjernen, tab af hørelse, tab af syn, hormonforstyrrelser, ændringer i koncentrationen af neurotransmittorer, forandringer i koncentrationen af forskellige blodparametre, kognitive forstyrrelser mm. Forandringer i ansigt, hud og hovedhår er synlige for lægen. Lægerne har imidlertid ikke i løbet af de første år med højfrekvenseksponering gjort patologiske fund i organer som havde kunnet forklare disse symptomer.
 • Medicinering for disse symptomer (betablokkere, sovemedicin, smertemedicin, psykofarmaka, gigtmedicin, antihypertensiva, øjendråber) hjælper kun lidt.
 • Apotekere bekræfter at disse medikamenter hyppigere bliver ordineret i nærheden af master.
 • Hvæsende eller brummende lyde i hovedet eller ørerne, svimmelhed, ildebefindende, synforstyrrelser, opsvulmede øjne, hudkløe, uro, glemsomhed, vanskeligheder med at finde ord, koncentrationsbesvær, kronisk træthed, modtagelighed for infektioner, lav energi, skæren tænder, natlige svedeture og hårtab er for det meste ikke muligt at behandle.
 • Også dyr og planter bliver syge hyppigere.
 • Ved mange master opstår tekniske forstyrrelser (bilelektronik, garageåbnere, telefoner, tv, elevatorer).
 • Man kunne ikke finde nogen tidsmæssige forbindelser med håndgribelige forandringer i husene (ny gulvbelægning, nye sofaer, nymalede vægge, brug af insektmidler).
 • Fremkomsten af symptomer pga. usædvanlig erhvervsmæssig eller social stress kunne for det meste udelukkes. Derimod leder højfrekvenseksponering på arbejdsplads eller i hjemmet til et ekstremt niveau med hensyn til daglig stress.
 • En stor del af symptomerne forsvinder efter eksponeringen stoppes (tilfældig eller varig flytning, fjernelse af trådløs telefon, fjernelse af trådløst netværk, afskærmning), hvis denne endnu ikke har ført til organiske skader. Tidsrummet for bedring varierer individuelt og er afhængig af hvor lang tid højfrekvenseksponeringen har varet. Mange ramte har søgt tilflugt hos slægtninge og bekendte, i sommerhuse eller pensionater, i kældre eller i skoven. Mange er flyttet, hvis de har haft økonomisk mulighed for dette.

Dr. A. Böttger har i december 2005 per telefon meddelt mig at ved akutte sundhedsskader er de lokale sundhedsmyndigheder og kommuner ansvarlige. Derfor har jeg d. 11/01 2006 kontaktet Herr Strodl, ansvarlig for Sonthofens sundhedsmyndighed. Vi bad om undersøgelse af stedet og hjælp. Svaret var, at for at gøre dette, var en tilladelse fra Deres ministerium nødvendig, og at jeg derfor skulle henvende mig der.

Derfor henvender jeg mig nu direkte til Dem. Jeg beder Dem venligst om inden for 2 uger at sundhedsmyndighederne i Sonthofen, ligesom de for de øvrige steder ansvarlige sundhedsmyndigheder sættes i gang, og at der hurtigt sammensættes en uafhængig lægekommission med henblik på en undersøgelse af samtlige mobilmaster. Før undersøgelsen af vores tungtvejende mistanker må visse mobilmaster lukkes. I samarbejde med de behandlende praktiserende læger og speciallæger kan helbredstilstanden for beboere før og efter lukning studeres. Hjerte- og kredsløbsparametre, blodværdier, melatonin i serum og urin bør være med i undersøgelsen.

Ingeniører, IT-teknikere, biologer, og fysikere har ikke de nødvendige erhvervskompetencer til at forstå og vurdere menneskelige helbredstilstande.

De sundhedsskadelige virkninger rammer os alle, jeres lige så vel som vore børn. Vi må ikke fortsat lukke øjnene for dette. Vi beder jer derfor om straks at gå i gang.

Fra et medicinsk synspunkt står beboerne på nedenfor angivne mobilmaster overfor en akut sundhedsfare. Hurtige tiltag af de ansvarlige myndigheder udbedes derfor. Til at begynde med gælder det en del af de mobilmaster i Bayern vi har undersøgt, hvor de omkringboende rammes af sygdom.

Er det foreneligt med jeres og CSUs [Christlich Sozialen Union] samvittighed ikke at undersøge de syge i deres byer? Vi er naturligvis villige til at hjælpe til med myndighedernes undersøgelse.

Med venlig hilsen

Efter bemyndigelse, Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam

Lægeinitiativet Bamberger Appellen på tysk i Word formatResultaterne af lægernes studier: Tyske læger finder nøje sammenhænge mellem mobilstråling og sygdom -- print venlig version